Voorwaarden Extra

 Kleine letters groot gemaakt;

  • Geschikt voor de eenmanszaak, VOF of BV
  • We verzorgen je complete administratie. Je mag maximaal 30 facturen per maand (360 per jaar) uploaden. Ga je eroverheen, dan wordt je abonnement met terugwerkende kracht geupgrade.
  • Je dient binnen 1 maand een bankkoppeling te realiseren.
  • Aangifte Omzetbelasting inbegrepen.
  • Aangifte Inkomstenbelasting en Vennootschapsbelasting is niet inbegrepen in je abonnement en kan tegen een vooraf afgesproken meerprijs verzorgd worden.
  • De jaarcijfers zijn alleen inbegrepen bij een volledige boekjaar (een afgesloten abonnement die loopt van 1 januari t/m 31 december) OF inbegrepen indien je abonnement ingaat per startdatum van je onderneming.
  • Je kan altijd je abonnement opzeggen. Je betaalt alleen nog de maand waarin je opzegt.
  • Bewaar de (originele) bonnen en facturen altijd voor jezelf. Jij bent wettelijk verantwoordelijk hiervoor. Wanneer jouw abonnement beëindigd wordt, ontvang je geen kopie van de facturen en bonnen vanuit ons kant.

Voorwaarden Abonnement Extra

AdministratieNL is dé online boekhouder van Nederland. Tegen een vast bedrag verzorgen wij volledig digitaal je boekhouding en belastingaangiften. Je levert de administratie digitaal aan en wij verwerken dit vrijwel direct in je administratie. Hierdoor heb je 24/7 inzicht in je cijfers.
Hier geven wij de voorwaarden aan voor het Basis abonnement, zodat je direct weet waar je aan toe bent. De rechtsvormen die dit abonnement kunnen afsluiten zijn: eenmanszaak, VOF en BV. Alle overige rechtsvormen kunnen dit abonnement niet afsluiten.

Verzorgen Boekhouding

Je levert de administratie digitaal aan en wij verwerken dit vrijwel direct in je administratie. Je stuurt de facturen en bonnen via de app, website of mail naar ons en wij zorgen voor de rest. De bescheiden voor je boekhouding lever je minimaal per maand of per kwartaal in, zodat wij je boekhouding tijdig kunnen verwerken. Je administratie wordt bijgehouden in Exact Online, de nummer 1 online boekhoudsoftware.

De bankafschriften dienen digitaal aangeleverd te worden door middel van een koppeling met je eigen bank. We vragen bij de start van onze samenwerking om een bankkoppeling met je bank te bevestigen. Alle bekende banken (ING, Rabobank, KNAB, BUNQ en ABN Amro) bieden deze optie. Nadat de koppeling is gerealiseerd stuurt de bank de mutaties per periode door naar jouw account binnen AdministratieNL. Indien een bankkoppeling (nog) niet mogelijk is tussen jouw bank en onze software, dan kan je volstaan met het periodiek opsturen van zogenoemde “MT-940” bankbestanden, zodat wij deze bestanden kunnen inlezen in jouw administratie. Bankkoppeling dient echter wel zo snel mogelijk gerealiseerd te worden.

De kasboekhouding die je in excel bijhoudt, dient conform de door AdministratieNL aangegeven sjabloon bijgehouden te worden. Je in- en uitgaven worden dan automatisch boekhoudkundig verwerkt. Je ontvangt een voorbeeld sjabloon nadat wij een samenwerking aangaan. Daarnaast kan je jouw kassa systeem gemakkelijk koppelen aan ons boekhoudsoftware. Hierdoor gaat het bijhouden van je online kasboek automatisch.

 

Maximum aantal inkoop- en verkoopfacturen <30 per maand

Bij de keuze voor het abonnementsvorm heb je gekozen voor maximaal 30 inkoop- en verkoopfacturen per maand. Je mag dus tot 30 facturen uploaden in je administratie (360 per jaar). Heb je gedurende een boekjaar of aan het einde van een boekjaar meer facturen geüpload dan het maximum, dan ontvang je een nagecalculeerde factuur. Als je a.d.h.v. het aantal facturen in een andere abonnement valt, zal je een correctiefactuur ontvangen, waarbij wij dan met terugwerkende kracht uitgaan van de tarieven die bij de andere abonnementsvormen (Compleet) behoren. In het vervolg zal je dan ook conform de aangepaste tarieven gefactureerd worden.

 

Opmaken jaarcijfers

Je levert de administratie digitaal aan en wij verwerken dit periodiek in je administratie. Elk jaar ontvang je een overzicht van je fiscale jaarcijfers vanuit ons administratiesoftware Exact Online, nadat wij alle mutaties inkoop/verkoop/bank/kas/activa/memoriaal hebben verwerkt. Dit is een overzicht van je balans en verlies- en winstrekening uit onze administratiesoftware. Deze zal als uitgangspunt dienen voor de fiscale aangiften.

 

Toegang tot je administratie

Je administratie wordt bijgehouden in de cloud omgeving van Exact Online. Bij je aanmelding ontvang je direct je inloggegevens, waarmee je kunt inloggen op je eigen portaal. De financiële cijfers, in- en verkoopfacturen, openstaande debiteuren, aangifte Omzetbelasting, etc. inzake je onderneming kan je hierin real-time bekijken en inzien.

 

Verantwoordelijkheid

De verantwoordelijk voor de juist- en volledigheid van de door jou aan AdministratieNL ter beschikking gestelde gegevens, je financiële administratie en de fiscale aangiften, ligt te allen tijde bij de eigenaar of het bestuur van de onderneming.

 

Identificatie

AdministratieNL is wettelijk verplicht om je voor het aangaan van de samenwerking te identificeren. Nadat je een abonnementsvorm hebt gekozen, ontvang je een bericht waarin wij je zullen verzoeken om een kopie te overhandigen van je identificatiebewijs.

 

Melding Wwft

AdministratieNL is verplicht om tijdens de uitvoering van haar werkzaamheden gesignaleerde transacties die mogelijk verband kunnen houden met het witwassen van geld en financiering van terrorisme te melden. Dit is een wettelijke verplichting voor elk administratie-, boekhoud- of accountantskantoor.

Aangifte Omzetbelasting

Wij verzorgen elk kwartaal je aangifte Omzetbelasting. De aangifte is gebaseerd op je financiële administratie. Ondertekening en verzending van de aangifte vindt elektronisch plaats. Alvorens wij de aangifte naar de Belastingdienst sturen, dien je jouw akkoord te geven op het opgemaakte exemplaar. De aangifte en je akkoord kan je via je dashboard in Exact Online geven. Zodra je je akkoord hebt gegeven, wordt de aangifte verstuurd naar de Belastingdienst. De aangifte Omzetbelasting is gebaseerd op je financiële administratie, zoals wij die hebben ontvangen tot het moment van indienen van de aangifte. Je dient rekening te houden met de geldende uiterste data voor het indienen en betalen van de Omzetbelasting.

 

Aangifte Inkomstenbelasting

Wij kunnen elk jaar de aangifte Inkomstenbelasting verzorgen. De aangifte is op basis van meerprijs en zit niet standaard inbegrepen in je abonnement. De aangifte is gebaseerd op je financiële administratie. De aangifte is gebaseerd op je financiële administratie. Indien er bescheiden en/of informatie ontbreekt om de aangifte te kunnen opmaken, dan versturen wij een e-mail/bericht waarin wij deze gegevens opvragen. Zodra wij deze gegevens hebben ontvangen, ontvang je het concept exemplaar.

Tevens ontvangen wij, indien van toepassing, aanvullende informatie die benodigd kunnen zijn voor je aangifte (denk bijvoorbeeld aan eigen woning, bank- en spaarrekening saldi, etc.). Wij sturen een handige checklist, waarbij je kunt nagaan welke aanvullende gegevens betrekking hebben op jouw specifieke situatie.

Ondertekening en verzending van de aangifte vindt elektronisch plaats. Alvorens wij de aangifte naar de Belastingdienst sturen, dien je jouw akkoord te geven op het opgemaakte exemplaar. Per e-mail ontvang je deze gegevens. Zodra wij je akkoord hebben, sturen wij de aangifte richting de Belastingdienst.

Indien gewenst kan je tegen een meerprijs ook de aangifte van je fiscale echtgenoot via AdministratieNL laten verzorgen.

Aangifte Vennootschapsbelasting (voor B.V.’s)

Wij kunnen elk jaar de aangifte Vennootschapsbelasting ( is alleen van toepassing indien je een B.V. onderneming hebt) verzorgen. De aangifte Vennootschapsbelasting is niet inbegrepen in je abonnement en kan tegen een vooraf afgesproken meerprijs verzorgd worden. Ondertekening en verzending van de aangifte vindt elektronisch plaats. Alvorens wij de aangifte naar de Belastingdienst sturen, dien je jouw akkoord te geven op het opgemaakte exemplaar. Per e-mail ontvang je deze gegevens. Zodra wij je akkoord hebben, sturen wij de aangifte richting de Belastingdienst.

Uitsluitend ondernemingen die vallen onder de bedrijfsklasse “micro” vallen onder onze dienstverlening en voor hen verzorgen wij de aangifte Vennootschapsbelasting. Kleine en Middelgrote ondernemingen zijn uitgesloten van onze dienstverlening.

De aangifte Vennootschapsbelasting is gebaseerd op je financiële administratie, zoals wij die hebben ontvangen tot het moment van indienen van de aangifte. Indien er bescheiden en/of informatie ontbreekt om de aangifte te kunnen opmaken, dan versturen wij een e-mail/bericht waarin wij deze gegevens opvragen. Zodra wij deze gegevens hebben ontvangen, ontvang je het concept exemplaar.

Jaarrekening deponeren (voor B.V.’s)

Wij kunnen elk jaar digitaal de deponering van jouw jaarrekening bij de Kamer van Koophandel verzorgen. Deze is niet inbegrepen in je abonnement en kan tegen een vooraf afgesproken meerprijs verzorgd worden. Uitsluitend ondernemingen die vallen onder de bedrijfsklasse “micro” vallen onder onze dienstverlening en voor hen verzorgen wij de deponering. Kleine en Middelgrote ondernemingen zijn uitgesloten van onze dienstverlening. Ondertekening en verzending van de deponering vindt elektronisch plaats. Alvorens wij de deponering opsturen, dien je jouw akkoord te geven op het opgemaakte exemplaar. Per e-mail ontvang je deze gegevens. Zodra wij je akkoord hebben, sturen wij de deponering richting de Kamer van Koophandel.

Deskundig Advies

Deskundig advies valt niet onder je abonnement. Indien je een bedrijfsspecifieke of situatie afhankelijke vraag of verzoek hebt, dan hanteren wij een vooraf  afgesproken uurtarief. Onder betaalde diensten voor advies vallen o.a. situaties waarbij wij meer informatie nodig hebben over jou als persoon of je onderneming om een voor jouw situatie passend advies c.q. maatwerk uit te kunnen brengen. Je kan ofwel adviesuren vooraf inkopen, ofwel je vraag neerleggen bij AdministratieNL, zodat wij een raming van het totaal aantal uren kunnen opmaken.

Wil jij ook je boekhouding online geregeld hebben? Via je persoonlijke dashboard heb je 24/7 toegang tot je administratie en cijfers. Wel zo handig!

Hebben we je overtuigd?

AdministratieNL is de meest gekozen boekhouder van Nederland. Betaalbaar en Betrouwbaar.

Scherp tarief? Waarom niet. Profiteer van onze scherpe tarieven.