Wat houdt het begrip staking in?

Staking is niks anders dan dat een bedrijf ophoudt te bestaan. De overheid wil aan het ondernemerschap externe positieve effecten verbinden.. De continuïteit van het bedrijf wordt als het meest belangrijk gezien. Stel dat ondernemers failliet gaan, mensen worden ontslagen, kapitaal vloeit weg en waardoor ook kennis verloren gaan. Hierdoor wilt de overheid de bedrijfsoverdrachten stimuleren. Ondernemers ondervinden knelpunten bij de bedrijfsoverdracht.

Wanneer is er sprake van staking?

Er kan op diverse momenten sprake zijn van een staking van het bedrijf. Dit heeft natuurlijk gevolgen voor de belastingheffing. Hieronder een opsomming van de stakingsopties:

• Overdracht bij leven
• Staking door overlijden
• Echtscheiding tussen partners
• Liquidatie van het bedrijf, waardoor staking ontstaat

Staking en de Belastingdienst

Wanneer er sprake is van staking van een bedrijf, dan heb je een aantal faciliteiten die door de Belastingdienst in het leven zijn geroepen. Hierbij valt te denken aan:

  • Stakingsaftrek
  • Doorschuiffaciliteit

De stakingsaftrek is een aftrekmogelijkheid die door de Belastingdienst in het leven is geroepen, om de ondernemer een aftrekmogelijkheid te geven. Deze aftrek is maar eenmalig te claimen.

De doorschuiffaciliteit is een mooie mogelijkheid waarbij je geen belasting hoeft te betalen. Bij doorschuif ligt de prijs lager dan bij staking. Alleen echter de verkoper betaalt geen belasting. De belasting ligt nu bij de overdrager. De onderneming wordt hierbij tegen boekwaarde doorgeschoven.

Staking en de boekhouding

Er wordt gekeken naar het stakingsmoment waarop er een balans opgesteld wordt. Het gaat dan om de gehele winst. Zie hieronder een voorbeeld van de stakingswinst die opgemaakt wordt uit de balans.

Activa

Gebouwen €800.000
Voorraad €350.000
Debiteuren €75.000
Bank €25.000

Totaal €1.250.000

Passiva

Eigen vermogen €150.000
Langlopende schulden €600.000
Crediteuren €500.000

Totaal €1.250.000

Verkoopwaarde gebouw is €1.200.000 en goodwill €200.000

Winst: €1.200.000 – €800.000 = €400.000 + Goodwill €200.000 = €600.000

De boekhouder van Nederland

We laten je graag zien waarom we de nr. 1 boekhouder van Nederland zijn.

1.500+ ondernemers gingen je voor!

Ontdek waarom meer dan 1.500 ondernemers reeds voor AdministratieNL hebben gekozen.

Online en betaalbare boekhouder

Wil jij ook je boekhouding online geregeld hebben? Via je persoonlijke dashboard heb je 24/7 toegang tot je administratie en cijfers. Wel zo handig!

Hebben we je overtuigd?

AdministratieNL is de meest gekozen boekhouder van Nederland. Betaalbaar en Betrouwbaar.

Scherp tarief? Waarom niet. Profiteer van onze scherpe tarieven.