Wat is solvabiliteit?

Met de solvabiliteit berekenen je de verhoudingen tussen het eigen vermogen en overig vermogen. Deze ratio laat zien in welke mate je afhankelijk bent van langlopende schuldeisers. Indien je solvabel bent, dan betekent dit dat je voldoende zekerheid hebt om te voldoen aan je lange termijnverplichtingen. Solvabiliteit behoort net als de liquiditeit en rentabiliteit tot de ratio’s c.q. kengetallen.

Welke soorten ratio verhoudingen zijn er?

De solvabiliteit wordt aan de hand van diverse formules berekend. Hieronder geven wij de meest voorkomende aan:

   • Solvabiliteitsratio
   • Debt ratio
   • Interest coverage

 

Wat is de formule voor de solvabiliteit?

De solvabiliteit geeft de mate aan waarin de onderneming in staat is op langere termijn aan haar verplichtingen te voldoen. De solvabiliteitspositie geeft de toestand op 31 december weer; er is dus sprake van een momentopname. De solvabiliteitsratio wordt berekend als de verhouding tussen de verschillende vermogenscomponenten (eigen vermogen en totaal vermogen).

De formules zien er als volgt uit:

solvabiliteit berekenen

solvabiliteit formule

 

De online boekhouder van Nederland +1.500 ondernemers gingen je voor

 • Abonnementen AdministratieNL

 • De online boekhouder van Nederland

 • € 39
  Light Abonnement
 • € 59
  Basis Abonnement
 • € 89
  Extra Abonnement
 • € 119
  Compleet Abonnement
 • Overige Tarieven

 • De online boekhouder van Nederland

 • € 15,-
  Loonstrook
 • € 75,-
  Salaris Inrichting
 • € 10,-
  Aanmelden personeel
 • € 15,-
  Online Facturatie
 • € 15,-
  Koppeling Online Facturatie
 • € 75,-
  Persoonlijk Advies
 • € 250,-
  Jaarrekening
 • € 75,-
  Inkomstenbelasting echtgenoot
 • € 15,-
  Aangifte ICP
 • € 175,-
  Prognose Rapportages
 • € 15,-
  Pensioen aangifte