SNCU controle of boete ontvangen? Laat je adviseren en voorkom hoge boetes!

Wie is de SNCU?

De SNCU is de afkorting van Stichting Naleving CAO voor Uitzendkrachten. Met name is de SNCU erop gericht om uitzendondernemingen te controleren op het juist toepassen van de uitzend CAO. Hierbij wordt met name de salarisadministratie gecontroleerd. Te denken valt aan het controleren van de loonstroken, uitzendovereenkomsten en ingediende aangiften.

In de praktijk worden er vaak hoge boetes c.q. berekeningen opgemaakt door de SNCU. De controle vindt plaats op basis van een steekproef. Indien er een afwijking in de steekproef wordt aangetroffen, dan wordt dit voor de gehele jaarloon gecorrigeerd. Dit zorgt voor hoge schadelasten. Een controle zorgt (bijna) altijd voor extra kosten voor de ondernemer. Bereid je goed voor op een SNCU controle en laat je door ons adviseren! Ook in het geval dat er een controle heeft plaatsgevonden, kunnen wij je voorzien van onze diensten. Wij helpen je graag met het opstellen van een tegenberekening.

Wat controleert de SNCU?

Je bent als uitzendbureau verplicht om de CAO voor Uitzendkrachten te volgen. Het maakt niet of je ABU of NBBU lid bent. Daarnaast kan het zo zijn dat je van beide geen lid bent. Ook dan ben je verplicht om de CAO voor Uitzendkrachten te volgen. Wanneer er een controle wordt ingesteld, dan worden alle bestanddelen uit de CAO gecontroleerd. Hieronder volgt een opsomming van de zaken die gecontroleerd worden (deze dienen derhalve CAO proof te zijn):

  • Arbeidsovereenkomsten
  • Urenbrieven personeel
  • Verkoopfacturen (debiteuren)
  • Loonstroken
    • Vakantiegeld
    • Reserveringen kort verzuim en feestdagen
    • Vakantiedagen
    • Reserveringen wachtdagcompensatie
  • Parameters van de salarisadministratie
  • Stipp pensioenafdrachten
  • Scholingsfonds

 

sncu voor uitzendbureau

Hoe ziet de werkwijze van de SNCU controle eruit?

De SNCU ziet toe op naleving van de CAO voor Uitzendkrachten. Allereerst ontvangt de onderneming een brief, waarin wordt aangegeven dat er een controle zal plaatsvinden. Aan de hand hiervan wordt een inspectie instelling toegewezen om de controle uit te voeren. Deze zorgt voor de controle en de uiteindelijke rapportage. Deze rapportage wordt uiteindelijk opgestuurd richting de SNCU, waarna deze een uitspraak doet.

SNCU controle of boete ontvangen? Laat je adviseren en voorkom hoge boetes!

  • Abonnementen AdministratieNL

  • De online boekhouder van Nederland

  • € 39
    Light Abonnement
  • € 59
    Basis Abonnement
  • € 89
    Extra Abonnement
  • € 119
    Compleet Abonnement

Welkom bij AdministratieNL. Hoe kunnen we je helpen?

Online boekhouden zonder zelf te boeken

  • Overige Tarieven

  • De online boekhouder van Nederland

  • € 15,-
    Loonstrook
  • € 75,-
    Salaris Inrichting
  • € 10,-
    Aanmelden personeel
  • € 15,-
    Online Facturatie
  • € 15,-
    Koppeling Online Facturatie
  • € 75,-
    Persoonlijk Advies
  • € 250,-
    Jaarrekening
  • € 75,-
    Inkomstenbelasting echtgenoot
  • € 15,-
    Aangifte ICP
  • € 175,-
    Prognose Rapportages
  • € 15,-
    Pensioen aangifte