De online boekhouder van Nederland +1.500 ondernemers gingen je voor

Voorbeeld brief opvragen schulden Belastingdienst

Het is op dit moment nog niet mogelijk om een schuldenoverzicht digitaal te kunnen bekijken bij de Belastingdienst. Je dient hiervoor een schriftelijk verzoek in te dienen. Hieronder tref je een voorbeeldbrief die je kunt gaan gebruiken.

Geachte heer, mevrouw,

Hierbij willen wij graag het volgende verzoeken inzake NAAM B.V., ADRES, met RSIN: 0000.00.000

Gaarne ontvangen wij een overzicht van de openstaande bedragen aan Vennootschapsbelasting, Omzetbelasting en Loonheffingen voor de bovenvermelde RSIN. Hiermee willen wij de openstaande schulden bij de Belastingdienst achterhalen.

Indien u nog vragen en/of opmerkingen heeft, kunt u allen tijde contact opnemen met ondergetekende.

Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd en zie uw reactie met belangstelling tegemoet.

Hoogachtend,

NAAM BEDRIJF

NAAM DIRECTEUR

 • Abonnementen AdministratieNL

 • De online boekhouder van Nederland

 • € 39
  Light Abonnement
 • € 59
  Basis Abonnement
 • € 89
  Extra Abonnement
 • € 119
  Compleet Abonnement

Online boekhouden zonder zelf te boeken