Wat is een ratio?

De ratio geeft niks anders weer dan bepaalde verhoudingen tussen balansposten. Om een kengetal te kunnen bepalen dient de jaarrekening opgesteld te worden. Indien de balans en winst- en verliesrekening definitief zijn, kan je dit berekenen. De jaarrekening vormt de basis voor de analyse van jouw onderneming. De ratio is dus een getal dat een bepaalde verhouding weergeeft. Een ander woord dat veelal gebruikt wordt is een kengetal. Zo zijn er kengetallen die verhoudingen op korte termijn en lange termijn weergeven. Hieronder zullen wij ingaan op diverse ratio’s. Al met al kunnen we zeggen dat een kengetal veel informatie weergeeft over de historische prestaties en gezondheid van een onderneming.

ratio en kengetal informatie

Welke soorten ratio verhoudingen zijn er?

Hieronder geven wij een opsomming van diverse ratio verhoudingen, die je per onderdeel kunt bekijken.

Wat zijn de voordelen van een ratio?

Hieronder tref je de voordelen aan van het gebruik van een kengetal:

 • Maakt de winstgevendheid zichtbaar
 • Geeft de mate aan waarin korte termijn verplichtingen voldaan kunnen worden
 • Laat de financiële gezondheid van een onderneming zien
 • Geeft de mate aan waarin lange termijn verplichtingen voldaan kunnen worden

Wat zijn de nadelen van een ratio?

Hieronder tref je de nadelen aan van het gebruik van een kengetal:

 • Een kengetal geeft alleen een beeld over het verleden
 • Geeft geen zekerheid over de toekomst
 • Er is altijd sprake van een bepaalde tijdstip c.q. momentopname

De online boekhouder van Nederland +1.500 ondernemers gingen je voor

 • Abonnementen AdministratieNL

 • De online boekhouder van Nederland

 • € 39
  Light Abonnement
 • € 59
  Basis Abonnement
 • € 89
  Extra Abonnement
 • € 119
  Compleet Abonnement

Online boekhouden zonder zelf te boeken

 • Overige Tarieven

 • De online boekhouder van Nederland

 • € 15,-
  Loonstrook
 • € 75,-
  Salaris Inrichting
 • € 10,-
  Aanmelden personeel
 • € 15,-
  Online Facturatie
 • € 15,-
  Koppeling Online Facturatie
 • € 75,-
  Persoonlijk Advies
 • € 250,-
  Jaarrekening
 • € 75,-
  Inkomstenbelasting echtgenoot
 • € 15,-
  Aangifte ICP
 • € 175,-
  Prognose Rapportages
 • € 15,-
  Pensioen aangifte