Wat is de quick ratio?

De quick ratio is een ratio die deel uitmaakt van de liquiditeit. Deze geeft aan hoe liquide een bedrijf is. Dit wil zeggen in hoeverre er meer ontvangsten zijn dan uitgaven. Met deze ratio krijg je een antwoord op de vraag of je op korte termijn kan voldoen aan je betalingsverplichtingen. Deze ratio is een ratio die veel gebruikt wordt. Veelal wordt ook de current ratio gebruikt om deze berekening te maken.

Hoe bereken je de quick ratio?

De ratio bereken je door de vlottende activa minus de voorraden te delen door de kortlopende schulden. Bij vlottende activa moet je denken aan activa die binnen 1 jaar om te zetten zijn naar geldmiddelen. Hieronder vallen bijvoorbeeld de debiteuren, overige vorderingen en liquide middelen. De activa zoals materiële vaste activa en immateriële vaste activa behoren hierbij niet genomen te worden.

Hoe ziet de quick ratio formule eruit?

De formule voor de quick ratio is als volgt:

quick ratio formule

Wat zijn zeggen de waarden?

Je hebt de formule gebruikt, en de vlottende activa en kortlopende schulden ingevoerd. Nu komt er een getal naar voren. Maar wat zegt dit getal nou eigenlijk?

 • waarde > 1: dit betekent dat je liquide bent en kunt voldoen aan de korte termijnverplichtingen.
 • waarde < 1: dit betekent dat je niet liquide bent en waarschijnlijk meer uitgaven hebt dan binnenkomende ontvangsten.

Wat zijn de kenmerken van de quick ratio?

Hieronder tref je de kenmerken van de quick ratio:

 • Kijkt niet naar de toekomst, maar naar het verleden
 • Is gericht op korte termijn
 • Geeft een bepaalde waarde weer voor een specifieke datum, bijv. 31/12/2019
 • Laat de winstgevendheid zien

De online boekhouder van Nederland +1.500 ondernemers gingen je voor

 • Abonnementen AdministratieNL

 • De online boekhouder van Nederland

 • € 39
  Light Abonnement
 • € 59
  Basis Abonnement
 • € 89
  Extra Abonnement
 • € 119
  Compleet Abonnement
 • Overige Tarieven

 • De online boekhouder van Nederland

 • € 15,-
  Loonstrook
 • € 75,-
  Salaris Inrichting
 • € 10,-
  Aanmelden personeel
 • € 15,-
  Online Facturatie
 • € 15,-
  Koppeling Online Facturatie
 • € 75,-
  Persoonlijk Advies
 • € 250,-
  Jaarrekening
 • € 75,-
  Inkomstenbelasting echtgenoot
 • € 15,-
  Aangifte ICP
 • € 175,-
  Prognose Rapportages
 • € 15,-
  Pensioen aangifte