Wat zijn de tarieven voor de NIWO verklaring?

Om een verklaring af te kunnen geven voor je Eurovergunning, moeten wij een aantal bescheiden ontvangen. Indien wij de genoemde documenten ontvangen, kunnen wij snel schakelen en zelfs binnen 1 dag een NIWO verklaring afgeven t.b.v. je NIWO vergunning. Door het invullen van het offerteformulier kunnen wij direct de benodigde bescheiden opvragen.

Via AdministratieNL ben je voor € 295,- excl. BTW voorzien van een verklaring die je kunt gebruiken voor de NIWO indien je een recent opgerichte onderneming hebt. De werkzaamheden die wij voor reeds bestaande ondernemingen moeten uitvoeren, omvatten meer bestandsdelen en kunnen per onderneming verschillen. Hierdoor kunnen wij geen vaste prijzen geven.

Accountantsverklaring niwo

Pas Gestart?

NIWO verklaring geregeld binnen 1 werkdag!

295,-

exclusief BTW

Langer in de business?

NIWO verklaring geregeld binnen 2 werkdagen!

350,-

vanafprijs / exclusief BTW

Tarief bij recent opgerichte transportonderneming

Het tarief is dan een vaste prijs van € 295 exclusief BTW. Wij ontvangen dan graag de volgende stukken, waarmee we meestal direct aan de slag kunnen gaan:

 • Kopie van je ID
 • Zakelijke bankafschriften waarop minimaal € 9.000 aanwezig is

Je kan je eigen vermogen ook via een achtergestelde lening of een agiostorting regelen. Ook is het mogelijk om een vervoermiddel in te brengen. We weten hier alles over en leggen je graag de mogelijkheden uit.

Tarief bij reeds bestaande transportonderneming

Het tarief is vooraf niet aan te geven. Wij weten nog niet wat er allemaal in het bedrijf speelt. Aan de hand van de gegevens die je via ons formulier aangeeft, kunnen wij een passend voorstel doen en de benodigde stukken opvragen.

Om een correcte offerte te kunnen opmaken, verzoeken we je om het offerteformulier in te vullen. Meestal moeten we de jaarcijfers controleren. Indien het eigen vermogen in de jaarcijfers onvoldoende is, dan heb je uiteraard nog een aantal andere opties om te voldoen aan je vermogen. We leggen het je graag uit.

Wat is de NIWO vergunning?

De NIWO vergunning is een verplichting voor ondernemers die actief zijn in de transport- en koerierssector. NIWO is de afkorting van Nationale en Internationale Wegvervoer Organisatie. Deze vergunning heb je nodig als je in Nederland of de EU diensten levert als transportondernemer. De NIWO vergunning wordt op naam van de onderneming afgegeven en is 5 jaar geldig. Ook een eventuele verlenging wordt voor 5 jaar afgegeven.

Ondernemers die actief zijn in de goederenvervoer, moeten een dergelijke vergunning hebben. Het is bij wet in de staatcourant bepaald dat de NIWO vergunning verplicht is voor ondernemers die voertuigen inzetten met een laadvermogen van meer dan 500 kilogram. Dit betekent dan ook dat je voor voertuigen die minder dan 500 kilogram laadvermogen hebben, geen vergunning hoeft aan te vragen.

Ondernemers die bijvoorbeeld een NIWO vergunning moeten aanvragen, zijn als volgt:

 • Transportbedrijven
 • Koeriersbedrijven
 • Verhuisbedrijven

Het laadvermogen wordt vermeld op het kentekenbewijs. Op de website van de RDW kan je achterhalen wat jouw vervoermiddel als laadvermogen heeft.

Alle vergunningen voor het transport over de weg worden door de NIWO geregeld. De NIWO valt onder de Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. Indien je eenmaal een NIWO vergunning hebt behaald, dan wordt jouw bedrijf opgenomen in de lijst met vergunninghouders.

Wat biedt AdministratieNL voor ondernemers in de transportsector?

Via AdministratieNL kan je voldoen aan de eis van de zogenoemde financiële draagkracht. Dit betekent dat je een risicodragend vermogen  (meestal hetzelfde als eigen vermogen) van minimaal € 9.000 dient aan te tonen. Hieronder gaan wij hierop dieper in. Indien je een vergunning moet aanvragen of verlengen, dan heb je een verklaring van een NOAB kantoor nodig.

AdministratieNL is een lid van deze organisatie. Wij kunnen je hierin voorzien en een verklaring afgeven. Wij leveren de volgende stukken:

 • Balanspositie
 • Vermogensopstelling per balansdatum
 • Samenstellingsverklaring per balansdatum

Contactgegevens NIWO

Je kan de NIWO voor aanvullende vragen bereiken via volgende contactgegevens:

Telefoonnummer: 070-3992011

Email: [email protected] of je kan via de website van de NIWO een vraag stellen

Website https://www.niwo.nl/

Wil je de NIWO bezoeken, dan kan dat via het volgende adres: Veraartlaan 10, 2288 GM Rijswijk

Wil je het postadres weten van de NIWO? Dit is het volgende adres: Postbus 3004, 2280 MB Rijswijk

Pas Gestart?

NIWO verklaring geregeld binnen 1 werkdag!

295,-

exclusief BTW

Langer in de business?

NIWO verklaring geregeld binnen 2 werkdagen!

350,-

vanafprijs / exclusief BTW

Hoe kan je een NIWO vergunning aanvragen of verlengen?

Je kan via de website van de NIWO een aanvraag indienen voor een nieuwe Eurovergunning of voor het verlengen van een bestaande Eurovergunning. Bij het indienen van deze aanvraag dien je rekening te houden met de volgende aspecten:

 • Aanvraagformulier Eurovergunning dient ingevuld en ondertekend te worden
 • Je dient een uittreksel van de Kamer van Koophandel toe te voegen
 • De verklaring omtrent gedrag dient opgestuurd te worden
 • De onderneming dient de kredietwaardigheid te tonen

Nadat je een volledige aanvraag hebt opgestuurd, moet de NIWO binnen 8 weken hierop beslissen en een reactie geven. Meestal weten wij uit ervaring dat dit binnen 2 weken al plaatsvind.

Welke voorwaarden gelden er voor een NIWO vergunning?

Er zijn een hoop aantal voorwaarden waaraan je als transportondernemer moet voldoen om een Eurovergunning te kunnen aanvragen. Mis je een aantal van deze bescheiden, dan wordt jouw verzoek helaas niet geaccepteerd. Hieronder tref je een overzicht voor het aanvragen van een NIWO vergunning.

 • Voorwaarde 1: Vakdiploma je moet in het bezit zijn van de vakdiploma’s. Indien jezelf geen vakdiploma’s hebt, dan moet er iemand in de onderneming aanwezig zijn die als vervoersmanager kan werken.
 • Voorwaarde 2: Vervoersmanager via de kamer van koophandel dien je de vervoersmanager als gevolmachtigde in te schrijven in jouw bedrijf
 • Voorwaarde 3: Verklaring omtrent gedrag c.q. VOG
 • Voorwaarde 4: Reële vestiging in Nederland er dient een openingsbalans of vermogensopstelling aanwezig te zijn, waarbij je een kapitaal/eigen vermogen kunt aantonen van minimaal € 9.000.
 • Voorwaarde 5: Kredietwaardigheid

 

1e voorwaarde: Vakdiploma c.q. Vakbekwaamheid

In jouw transportonderneming dient er een vervoersmanager aanwezig te zijn die zijn vakbekwaamheid kan inzetten middels een diploma dat bij via de CBR geregistreerd wordt. De examens worden uitgevaardigd door de CBR.

De vervoersmanager moet een vakdiploma hebben. Deze kan je via de CBR regelen en wordt ook wel het getuigschrift vakbekwaamheid genoemd. Hiervoor moet je een zestal examens afleggen, zoals bedrijfsmanagement, wegvervoer goederen, personeelsmanagement, enzovoorts.

2e voorwaarde: Vervoersmanager

Je dient een vervoersmanager in jouw transportonderneming te hebben. Deze vervoersmanager  Hiervoor gelden er een aantal eisen:

 • De vervoersmanager moet een vakdiploma hebben. Deze kan je via de CBR regelen en wordt ook wel het getuigschrift vakbekwaamheid genoemd. Hiervoor moet je een zestal examens afleggen, zoals bedrijfsmanagement, wegvervoer goederen, personeelsmanagement, etc..
 • Degene die als vervoersmanager wordt aangetrokken, moet woonachtig zijn in de Europese Unie.
 • Deze vervoersmanager moet je als gevolmachtigde inschrijven bij de Kamer van Koophandel
 • Vanaf 2015 mag een vervoersmanager zijn diploma bij maximaal 4 transportbedrijven inzetten
 • Het totaal van het wagenpark onder de hoede van een vervoersmanager mag niet meer zijn dan 50 voertuigen
 • Een vervoersmanager mag je in loondienst nemen of je kan kiezen voor een externe relatie, waarbij je een samenwerkingsovereenkomst aangaat

3e voorwaarde: Verklaring omtrent gedrag c.q. Betrouwbaarheid

Een transportondernemer moet tonen dat hij of zij betrouwbaar is. Maar hoe dien je dit aan te tonen? Dit kan middels een Verklaring omtrent gedrag (VOG). Je kan een VOG aanvragen via Justis. Deze VOG mag niet ouder zijn dan 2 maanden.

Er zijn 2 soorten VOG’s, namelijk de VOG voor natuurlijke personen en de VOG voor rechtspersonen. Het is van belang om te kijken welke er voor jou geldt. Je dient in de volgende situaties als volgt te werk te gaan:

 • Je hebt een eenmanszaak of vennootschap onder firma
  • De eigenaar dient dan een VOG Natuurlijke Persoon aan te vragen
  • De vervoersmanager dient tevens een VOG Natuurlijke Persoon aan te vragen

Beide kunnen digitaal aangevraagd worden via de website van Justis. Daarnaast kan je ook via de gemeente een schriftelijk verzoek indienen, download hiervoor het document “aanvraagformulier VOG natuurlijke persoon“.

Je hebt een besloten vennootschap

 • De besloten vennootschap dient een VOG Rechtspersoon aan te vragen
 • De vervoersmanager moet ook hierbij een VOG Natuurlijke persoon aanvragen

4e voorwaarde: Reële vestiging

De onderneming moet een reële vestiging hebben. Dit houdt in dat de onderneming aan de volgende eisen moet voldoen:

 • De onderneming moet in Nederland gevestigd zijn
 • Er is een inschrijving bij de KvK
 • Een BTW-nummer is verstrekt door de Belastingdienst
 • De NIWO vergunning dient op het adres aanwezig te zijn

5e voorwaarde: Kredietwaardigheid

De NIWO vergunning is een verplichte eis voor ondernemers die werkzaam zijn in de transportbranche. Deze vergunning geldt zowel voor nationale als voor internationale opererende bedrijven. De vergunning wordt door de NIWO afgegeven.

De term kredietwaardigheid houdt in dat je voldoende Eigen Vermogen dient te hebben. Dit wordt ook wel risicodragend vermogen genoemd Je moet dus beschikken over voldoende middelen. Onze verklaring geeft hierover een oordeel.

Je moet beschikken over een eigen vermogen van minimaal € 9.000 als je één voertuig inzet plus € 5.000 voor elk extra voertuig dat je inzet. Als voorbeeld ter verduidelijking kunnen we het volgende weergeven:

 • Stel dat je bijvoorbeeld zes voertuigen hebt en dus 6 vergunningen wilt aanvragen, dan is de berekening als volgt: € 9.000 + 5 x € 5.000 = € 34.000. Het kapitaal of eigen vermogen moet aanwezig zijn in de vorm van risicodragend vermogen.

Dit betekent dat je voor de 1e vergunning wel € 9.000 nodig hebt als eigen vermogen. Voor elk vervoermiddel c.q. Eurovergunning die je extra aanvraagt, wordt dan aanvullend een bedrag van € 5.000 vereist.

Wij kunnen voor het bepalen van het risicodragend vermogen de volgende posten in aanmerking nemen:

Voor het bepalen van de benodigde stukken, wordt er een onderscheid gemaakt door de NIWO. Een transportondernemer die voor het eerst een aanvraag indient, en een transportondernemer die een NIWO vergunning wilt verlengen.

100% online

Beste service

Wil jij ook je boekhouding online geregeld hebben? Via je persoonlijke dashboard heb je 24/7 toegang tot je administratie en cijfers. Wel zo handig!

Hebben we je overtuigd?

AdministratieNL is de meest gekozen boekhouder van Nederland. Betaalbaar en Betrouwbaar.

Scherp tarief? Waarom niet. Profiteer van onze scherpe tarieven.