Wanneer moet je een jaarrekening deponeren?

Allereerst is het van belang om aan te geven wat een jaarrekening precies is. Een jaarrekening geeft de financiële situatie van een bedrijf weer. Meestal wordt dit per jaar opgemaakt. De jaarrekening bestaat uit een balans en winst-en verliesrekening, tezamen met de bijbehorende toelichtingen. Deze gegevens zijn gebaseerd op je administratie. Hierin zijn bijvoorbeeld de balansposten debiteuren en crediteuren ook opgenomen. Derhalve kunnen we opsommend aangeven dat een jaarrekening uit de volgende aspecten bestaat:

 • Balans
  • Een balans is niks anders dan een momentopname van de situatie van een bedrijf. Je kan direct zien wat er allemaal speelt en hoe het bedrijf financieel gezien ervoor staat. Daarnaast vormt het voor de Belastingdienst ook de basis om de belasting te heffen.
 • Winst- en verliesrekening
  • De winst en verliesrekening laat het resultaat van een bedrijf zien voor een bepaalde periode. Hieruit kan je opmaken of er winst of verlies is gemaakt, zoals de naam ook aangeeft. In dit overzicht neem je de opbrengsten minus de kosten, waarna er vervolgens per saldo een winst of verliessaldo resulteert.
 • Toelichting
  • Dit is de toelichting op de hierboven genoemde balans en winst- en verliesrekening.

De jaarrekening vormt de basis voor de analyse van jouw onderneming. Zo kunnen aan de hand hiervan bepaalde ratio’s berekend worden, zoals de solvabiliteit en liquiditeit.

deponeren jaarrekening voor bedrijven

Wat is de uiterste termijn om een jaarrekening te deponeren?

De jaarrekening dient elk jaar voor een bepaalde termijn gedeponeerd te worden. Wil je weten of jouw jaarrekening gedeponeerd is. Via de kvk kan je gemakkelijk dit controleren. Controleer meteen of jouw jaarrekening is gedeponeerd. De uiterste termijn om een jaarrekening te moeten deponeren kan afhangen van een aantal factoren. Voor de meeste ondernemingsvormen gelden de volgende voorwaarden:

 • De jaarrekening is vastgesteld. Deze wordt ter goedkeuring aan de aandeelhouders voorgesteld. Dit dient binnen 5 maanden na het boekjaar plaats te vinden. Dit betekent dat bijvoorbeeld de jaarrekening 2018 uiterlijk eind mei 2019 dient te worden vastgesteld. Nadat de jaarrekening is vastgesteld, moet je binnen uiterlijk 8 dagen deponeren.
 • Er wordt door de aandeelhouders uitstel verleend. Dit kan voor maximaal 5 maanden. Dit betekent dat de jaarrekening van 2018 uiterlijk eind oktober 2019 dient te worden vastgesteld, en daarna weer binnen 8 dagen te worden gedoneerd.

Indien je niet tijdig deponeert, dan kan je een geldboete ontvangen. Daarnaast kan je persoonlijk aansprakelijk gesteld worden als de onderneming failliet gaat, en de deponering niet of niet tijdig heeft plaatsgevonden.

Wie moet een jaarrekening deponeren?

Een jaarrekening deponeren is in bepaalde situaties wettelijk vereist en verplicht gesteld door de Overheid. De Kamer van Koophandel. In Nederland moeten alleen bepaalde rechtsvormen verplicht een jaarrekening deponeren. Hieronder geven wij een overzicht van rechtsvormen die wel of niet moeten deponeren.

Wie moet wel een jaarrekening deponeren?

De rechtsvormen met een rechtspersoonlijkheid moeten de jaarrekening deponeren. Hieronder tref je de ondernemingsvormen aan die verplicht een deponering moeten regelen:

Wie hoeft geen jaarrekening te deponeren?

De rechtsvormen met geen rechtspersoonlijkheid hoeven geen jaarrekening op te stellen en ook niet te deponeren. Hieronder een overzicht van deze ondernemingsvormen:

De boekhouder van Nederland

We laten je graag zien waarom we de nr. 1 boekhouder van Nederland zijn.

1.500+ ondernemers gingen je voor!

Ontdek waarom meer dan 1.500 ondernemers reeds voor AdministratieNL hebben gekozen.

Online en betaalbare boekhouder

100% online

Beste service

Wil jij ook je boekhouding online geregeld hebben? Via je persoonlijke dashboard heb je 24/7 toegang tot je administratie en cijfers. Wel zo handig!

Hebben we je overtuigd?

AdministratieNL is de meest gekozen boekhouder van Nederland. Betaalbaar en Betrouwbaar.

Scherp tarief? Waarom niet. Profiteer van onze scherpe tarieven.