Wat is goodwill?

Wat is nou precies goodwill en hoe komt dit in de boekhouding aan de orde? Allereerst is het belangrijk om te benoemen dat goodwill een Engelse woord is die welwillendheid betekent. Goodwill is de meerwaarde van een onderneming en is nog niet zichtbaar en tastbaar. Dit geeft eventuele toekomstige inkomsten aan van een onderneming die nog niet gewaardeerd zijn in de boekhouding. Deze komt aan de orde wanneer je een bedrijf gaat kopen of verkopen. Dan neem je de niet tastbare activa ook mee in de berekening van de prijs.

Voorbeelden van goodwill

Er zijn een tal van voorbeelden te benoemen. Hieronder hebben wij de meest voorkomende benoemd:

 • Waarde naamsbekendheid
 • Klantenkring waarde
 • Personeel
 • Merkwaarde

goodwill en belastingdienst

Hoe kan je goodwill afschrijven?

Je mag bij de afschrijving van goodwill niet een kortere termijn van 10 jaar hanteren. Dit betekent dat het afschrijvingspercentage gelijk is 10% per jaar.

Hoe kan je goodwill berekenen?

Er zijn verschillende aspecten die de berekening kunnen beïnvloeden. Hieronder geven wij een opsomming hiervan:

 • Branche
 • Locatie
 • Toekomstige verwachtingen
 • Marktontwikkelingen

Bij het vaststellen hiervan wordt vaak uitgegaan van de zogenoemde overwinst methode. De rentabiliteit wordt als uitgangspunt genomen, meestal terugkijkend naar de laatste drie jaar. De winsten worden gecorrigeerd met de buitengewone lasten en baten, de vergoeding van de ondernemer en de renteberekening op het eigen vermogen. Het bedrag dat overblijft wordt overwinst genoemd. Deze overwinst kan met een factor van tussen de 2 en 7 vermenigvuldigd worden, waarna de goodwill bij benadering wordt berekend.

De online boekhouder van Nederland +1.500 ondernemers gingen je voor

 • Abonnementen AdministratieNL

 • De online boekhouder van Nederland

 • € 39
  Light Abonnement
 • € 59
  Basis Abonnement
 • € 89
  Extra Abonnement
 • € 119
  Compleet Abonnement

Online boekhouden zonder zelf te boeken

 • Overige Tarieven

 • De online boekhouder van Nederland

 • € 15,-
  Loonstrook
 • € 75,-
  Salaris Inrichting
 • € 10,-
  Aanmelden personeel
 • € 15,-
  Online Facturatie
 • € 15,-
  Koppeling Online Facturatie
 • € 75,-
  Persoonlijk Advies
 • € 250,-
  Jaarrekening
 • € 75,-
  Inkomstenbelasting echtgenoot
 • € 15,-
  Aangifte ICP
 • € 175,-
  Prognose Rapportages
 • € 15,-
  Pensioen aangifte