Wat houdt het begrip deelneming in?

Een deelneming is niks anders als een besloten vennootschap een belang heeft in een andere besloten vennootschap. De aandelen zijn derhalve in het bezit en de BV neemt deel in het aandelenkapitaal van een andere BV. Heel vaak komt dit voor bij constructies van een moedermaatschappij en dochtermaatschappij, de zogenoemde holding bv.

De winsten die je verkrijgt van je deelneming, is vrijgesteld van belastingheffing. Je betaalt immers al vennootschapsbelasting bij de dochtermaatschappij, en hoeft dit niet meer bij de moedermaatschappij te betalen. Dubbele belastingheffing is nooit ter sprake. Dit is het principe van de deelnemingsvrijstelling.

Wanneer is er sprake van een deelneming volgens de Belastingdienst? 

De Belastingdienst geeft aan dat er sprake is van een deelneming, wanneer een van de volgende situaties zich voor doen:

  • Een BV bezit 5% of meer van het gestort kapitaal van een andere BV
  • Een BV bezit 5% of meer van de aandelen die stemrecht geven

Indien het bezit derhalve minder is dan 5%, dan kan je dus het bezit niet aanmerken als deelneming. Hierdoor kan je ook geen gebruik maken van de deelnemingsvrijstelling.

De deelneming en de boekhouding

Indien er sprake is van een deelneming, spelen er diverse zaken een rol die van belang zijn bij de boekhouding. Stel dat je een holding bv en een werkmaatschappij hebt. Via AdministratieNL ben je ervan verzekerd dat bij de aangifte Vennootschapsbelasting rekening wordt gehouden met alle fiscale aspecten van de deelneming. Daarnaast moet natuurlijk de boekhouding correct en juist aangegeven worden. Hieronder volgt een opsommend lijst waar je mee te maken krijgt bij een deelneming:

  • de moedermaatschappij moet de deelneming als een vaste activa waarderen op de balans
  • de resultaten van de deelneming moeten door de moedermaatschappij in de cijfers meegenomen worden
  • eventuele waardeverminderingen van de deelnemingen moeten in aanmerking genomen worden

Bij de werkmaatschappij moeten alle gegevens van de moedermaatschappij vermeld worden, tijdens het indienen van de aangifte Vennootschapsbelasting. Te denken valt hierbij aan:

  • Is er wel of geen sprake van een vordering of schuld
  • De hoogte van de nominale waarde van het aandelenbezit
  • Is er rente ontvangen of betaald

vragen-deelneming-vpb

De boekhouder van Nederland

We laten je graag zien waarom we de nr. 1 boekhouder van Nederland zijn.

1.500+ ondernemers gingen je voor!

Ontdek waarom meer dan 1.500 ondernemers reeds voor AdministratieNL hebben gekozen.

Online en betaalbare boekhouder

Wil jij ook je boekhouding online geregeld hebben? Via je persoonlijke dashboard heb je 24/7 toegang tot je administratie en cijfers. Wel zo handig!

Hebben we je overtuigd?

AdministratieNL is de meest gekozen boekhouder van Nederland. Betaalbaar en Betrouwbaar.

Scherp tarief? Waarom niet. Profiteer van onze scherpe tarieven.