Wat is current ratio?

De current ratio is een onderdeel van de liquiditeit. Deze geeft aan hoe liquide een bedrijf is. Dit wil zeggen in hoeverre er meer ontvangsten zijn dan uitgaven. Dit is een onderdeel van de statische liquiditeit. Met name gaat het om de vraag in hoeverre je kan voldoen aan de korte termijn betalingsverplichtingen. Deze ratio is een ratio die veel gebruikt wordt.

Hoe bereken je de current ratio?

De ratio bereken je door de vlottende activa te delen door het kort vreemd vermogen. Bij vlottende activa moet je denken aan activa die binnen 1 jaar om te zetten zijn naar geldmiddelen. Hieronder vallen bijvoorbeeld de debiteuren, overige vorderingen en liquide middelen. De activa zoals materiële vaste activa en immateriële vaste activa behoren hierbij niet genomen te worden, omdat deze meestal niet binnen 1 jaar omgezet kunnen worden naar geldmiddelen.

Hoe ziet de current ratio formule eruit?

De formule van de current ratio is als volgt:

formule current ratio

Wat zijn zeggen de waarden?

Je hebt de formule gebruikt, en de vlottende activa en kortlopende schulden ingevoerd. Nu komt er een getal naar voren. Maar wat zegt dit getal nou eigenlijk?

  • waarde > 1: dit betekent dat je liquide bent en kunt voldoen aan de korte termijnverplichtingen.
  • waarde < 1: dit betekent dat je niet liquide bent en waarschijnlijk meer uitgaven hebt dan binnenkomende ontvangsten.

Wat zijn de kenmerken van de current ratio?

Hieronder tref je de kenmerken van de current ratio:

  • Kijkt terug naar het verleden, niet de toekomst
  • Laat de mate van liquiditeit op korte termijn zien
  • Sprake van een momentopname zoals bij de balans
  • Geeft de gezondheid van een bedrijf weer
  • Laat de winstgevendheid zien

De boekhouder van Nederland

We laten je graag zien waarom we de nr. 1 boekhouder van Nederland zijn.

1.500+ ondernemers gingen je voor!

Ontdek waarom meer dan 1.500 ondernemers reeds voor AdministratieNL hebben gekozen.

Online en betaalbare boekhouder

Wil jij ook je boekhouding online geregeld hebben? Via je persoonlijke dashboard heb je 24/7 toegang tot je administratie en cijfers. Wel zo handig!

Hebben we je overtuigd?

AdministratieNL is de meest gekozen boekhouder van Nederland. Betaalbaar en Betrouwbaar.

Scherp tarief? Waarom niet. Profiteer van onze scherpe tarieven.