Wat is de brutowinst?

Allereerst dien je de winst en verliesrekening te berekenen, deze laat het resultaat van een bedrijf zien voor een bepaalde periode. Hieruit kan je opmaken of er winst of verlies is gemaakt, zoals de naam ook aangeeft. In dit overzicht neem je de opbrengsten minus de kosten, waarna er vervolgens per saldo een winst of verliessaldo resulteert. De hierboven genoemde opbrengsten bestaan voor een gedeelte uit omzetgegevens. Deze omzet gegevens heb je nodig voor de berekening. Hieronder tref je de formule aan om de brutowinst en brutowinstmarge te bepalen.

 • Formule brutowinst: Omzet – kostprijs van de omzet
 • Formule brutowinstmarge: (Omzet – kostprijs van de omzet / omzet) * 100%

Let op: de brutowinst zegt nog niet veel over je algemene winstgevendheid. De overige kosten zoals huisvesting, personeelskosten en algemene kosten worden hierin niet meegenomen. Wij kunnen echter wel aangeven dat een goede brutowinst meestal wel tot een goede winst leidt. Het is van essentieel belang dat je de brutowinst goed berekend, zodat je uiteindelijk per product of categorie kan bepalen of je eventueel niet je prijs moet verhogen of je inkoopprijs moet proberen te verlagen. Om een beter beeld te krijgen van de nettoresultaten, kan je beter de nettowinst en de nettowinstmarge berekenen.

Hieronder tref je de formule aan om de nettowinst en nettowinstmarge te bepalen.

 • Formule nettowinst: Omzet – kosten
 • Formule nettowinstmarge: (nettowinst / omzet) * 100%

brutowinst berekenen

Een voorbeeld berekening brutowinst

Hieronder tref je een voorbeeld van een brutowinstmarge berekening:

Je bent een ondernemer in de auto branche en verkoopt auto’s. In totaal heb je voor € 80.000 aan auto’s verkocht. De kostprijs (inkoopprijs) van deze auto’s was € 50.000.

Hieruit volgt de volgende berekening:

 • 80.000 – 50.000 / 80.000 * 100% = 37,50% brutowinstmarge
 • 80.000 – 50.000 = 30.000 brutowinst

De online boekhouder van Nederland +1.500 ondernemers gingen je voor

 • Abonnementen AdministratieNL

 • De online boekhouder van Nederland

 • € 39
  Light Abonnement
 • € 59
  Basis Abonnement
 • € 89
  Extra Abonnement
 • € 119
  Compleet Abonnement

Online boekhouden zonder zelf te boeken

 • Overige Tarieven

 • De online boekhouder van Nederland

 • € 15,-
  Loonstrook
 • € 75,-
  Salaris Inrichting
 • € 10,-
  Aanmelden personeel
 • € 15,-
  Online Facturatie
 • € 15,-
  Koppeling Online Facturatie
 • € 75,-
  Persoonlijk Advies
 • € 250,-
  Jaarrekening
 • € 75,-
  Inkomstenbelasting echtgenoot
 • € 15,-
  Aangifte ICP
 • € 175,-
  Prognose Rapportages
 • € 15,-
  Pensioen aangifte