Wat is de boekwaarde?

De boekwaarde wordt meestal gebruikt en gevraagd bij de bepaling van de materiële vaste activa en hiermee samenhangend de afschrijvingen. De boekwaarde is een begrip die bij de balans hoort. In de winst- en verliesrekening heb je met dit begrip niks te maken. Deze kan je meestal als volgt bepalen: Aanschafwaarde van een activa (bijvoorbeeld een laptop of auto) minus de afschrijvingen.

Hoe kan je de boekwaarde berekenen?

Deze kan je met de volgende formule berekenen:

Aanschafwaarde (exclusief BTW) -/- cumulatieve afschrijvingen

Met cumulatieve afschrijvingen bedoelen we de afschrijvingen die in de gehele looptijd zich hebben voorgedaan. Je dient deze waarde aan te geven tijdens het invullen van de aangifte Inkomstenbelasting of Vennootschapsbelasting.

De online boekhouder van Nederland +1.500 ondernemers gingen je voor