Wat is een balans?

Een balans is niks anders dan een momentopname van de situatie van een bedrijf. Je kan direct zien wat er allemaal speelt en hoe het bedrijf financieel gezien ervoor staat. Daarnaast vormt het voor de Belastingdienst ook de basis om de belasting te heffen. Op de balans worden altijd drie overzichten aangegeven:

 • Bezittingen c.q. activa (links)
 • Schulden c.q. passiva (rechts)
 • Eigen vermogen (rechts)

De linkerkant en rechterkant respectievelijk de activa en passiva zijde van een balans dient altijd in evenwicht te zijn. De balans samen met de winst-en verliesrekening vormt de basis voor de aangifte Vennootschapsbelasting en Inkomstenbelasting.

balans in de boekhouding

Een voorbeeld balans

Hieronder tref je een voorbeeld van een balans:

voorbeeld balans

De posten in de balans

De activa en passiva kant bestaan uit verschillende soorten categorieën. Wij hebben alle voorkomende posten op een rij gezet. Het kan zijn dat niet elke post van toepassing is op jouw onderneming.

Linker kant c.q. Activa

Rechter kant c.q. Passiva

 • Eigen vermogen
  • Gestort + geplaatst kapitaal
  • Agio
  • Winstreserve
  • Fiscale oudedagsreserve
  • Overig
 • Voorzieningen
  • Garantievoorziening
  • Stamrechtvoorziening
  • Oudedagsverplichting
 • Langlopende schulden
  • Leningen
  • Schulden kredietinstellingen
 • Kortlopende schulden

De online boekhouder van Nederland +1.500 ondernemers gingen je voor

 • Abonnementen AdministratieNL

 • De online boekhouder van Nederland

 • € 39
  Light Abonnement
 • € 59
  Basis Abonnement
 • € 89
  Extra Abonnement
 • € 119
  Compleet Abonnement

Online boekhouden zonder zelf te boeken

 • Overige Tarieven

 • De online boekhouder van Nederland

 • € 15,-
  Loonstrook
 • € 75,-
  Salaris Inrichting
 • € 10,-
  Aanmelden personeel
 • € 15,-
  Online Facturatie
 • € 15,-
  Koppeling Online Facturatie
 • € 75,-
  Persoonlijk Advies
 • € 250,-
  Jaarrekening
 • € 75,-
  Inkomstenbelasting echtgenoot
 • € 15,-
  Aangifte ICP
 • € 175,-
  Prognose Rapportages
 • € 15,-
  Pensioen aangifte