Waaruit bestaat de jaarrekening?

Je bedrijfsgrootte is bepalend voor de vraag welke financiële informatie je openbaar moet maken via de Kamer van Koophandel. Hieronder vind je een overzicht per bedrijfsklasse.

Een onderneming valt in een bepaalde bedrijfsklasse als de jaarrekening 2 jaar achter elkaar voldoet aan minimaal 2 van de onderstaande kenmerken.

bedrijfsklasse kvk

Wat is een jaarrekening?

Allereerst is het van belang om aan te geven wat een jaarrekening precies is. Een jaarrekening geeft de financiële situatie van een bedrijf weer. Meestal wordt dit jaarlijks opgemaakt. De jaarrekening bestaat uit een balans en winst-en verliesrekening, tezamen met de bijbehorende toelichtingen. Deze gegevens zijn gebaseerd op je administratie. Hierin zijn bijvoorbeeld de balansposten debiteuren en crediteuren ook opgenomen. Derhalve kunnen we opsommend aangeven dat een jaarrekening uit de volgende aspecten bestaat:

 • Balans
  • Een balans is niks anders dan een momentopname van de situatie van een bedrijf. Je kan direct zien wat er allemaal speelt en hoe het bedrijf financieel gezien ervoor staat. Daarnaast vormt het voor de Belastingdienst ook de basis om de belasting te heffen. Voorbeelden van belastingen waarbij je uiteindelijk gebruik moet maken hiervan zijn Inkomstenbelasting, Omzetbelasting en Vennootschapsbelasting.
 • Winst- en verliesrekening
  • De winst en verliesrekening laat het resultaat van een bedrijf zien voor een bepaalde periode. Hieruit kan je opmaken of er winst of verlies is gemaakt, zoals de naam ook aangeeft. In dit overzicht neem je de opbrengsten minus de kosten, waarna er vervolgens per saldo een winst of verliessaldo resulteert.
 • Toelichting
  • Dit is de toelichting op de hierboven genoemde balans en winst- en verliesrekening.

Is het verplicht om een jaarrekening op te laten stellen?

Alle BV’s moeten ieder boekjaar een jaarcijfers deponeren bij de KvK. Dit is wettelijk verplicht. Derhalve is het ook wettelijk verplicht om een jaarrekening op te laten stellen. Echter je bedrijfsgrootte bepaald aan welke eisen dit dient te voldoen.

Het grootste gedeelte van de bestaande BV’s in Nederland vallen onder de bedrijfsklasse micro of klein. Hierdoor is het voldoende om een beperkte balans te deponeren bij de KvK.

Heb je een eenmanszaak, V.o.F. of ben je een ZZP’er? Dan is het niet verplicht om een jaarrekening te laten opstellen en te laten deponeren bij de kamer van koophandel.

Bedrijfsklasse micro en klein

De jaarrekening bestaat uit:

 • beperkte (micro) of verkorte (klein) balans
 • beperkte toelichting

Check je deponering bij de Kvk

Wil je weten of jouw cijfers goed bij KvK is aangekomen? Je kunt eenvoudig zelf controleren of de deponering verwerkt is.

 • Ga naar de website van de KvK
 • Typ je KvK-nummer in of de naam van je bedrijf.
 • Ga naar ‘Jaarrekeningen’ en bekijk de boekjaren.
 • Staat je boekjaar erbij, dan weet je dat deze is verwerkt.

Jaarrekening voor commerciële doeleinden

Ook voor het opstellen van de jaarrekening voor jouw onderneming ben je bij AdministratieNL aan het juiste adres. De jaarrekening is de financiële verantwoording van je onderneming. Je wilt bijvoorbeeld een lening via de bank aanvragen of een leaseovereenkomst aangaan, en hiervoor wordt een jaarrekening rapport van je gevraagd. Wij kunnen dit voor je opmaken tegen een vast tarief van € 250,-.

100% online

Beste service

Wil jij ook je boekhouding online geregeld hebben? Via je persoonlijke dashboard heb je 24/7 toegang tot je administratie en cijfers. Wel zo handig!

Hebben we je overtuigd?

AdministratieNL is de meest gekozen boekhouder van Nederland. Betaalbaar en Betrouwbaar.

Scherp tarief? Waarom niet. Profiteer van onze scherpe tarieven.