Algemeen Disclaimer

Gebruik van deze site van AdministratieNL is onderworpen aan de onderstaande voorwaarden en beperkingen. Toegang tot en het gebruik van deze site betekent dat de gebruiker instemt met het onderstaande en de algemene voorwaarden van AdministratieNL.
 

Gebruik website

De op deze website getoonde informatie wordt door AdministratieNL met zorg samengesteld, doch voor de juistheid en volledigheid daarvan kan niet worden ingestaan.

Toepasselijk recht

Op deze site is het Nederlands recht van toepassing.

Wijzigingen

De informatie en aanbevelingen kunnen zonder voorafgaande mededeling worden gewijzigd. AdministratieNL verstrekt door middel van deze site informatie over administratieve dienstverlening. Aan deze informatie kunnen geen rechten worden ontleend.

Klachtenservice

AdministratieNL stelt het bijzonder op prijs wanneer je jouw vraag, probleem of klacht kenbaar maakt. Want zo kunnen wij proberen een passende oplossing te vinden. Bovendien biedt het AdministratieNL de kans om de service aan jou en andere klanten te verbeteren.

Intellectuele eigendomsrechten

Alle op deze site afgebeelde gegevens, waaronder begrepen teksten, illustraties, materiaal, (handels)namen, logo’s, waren- en dienstmerken, zijn in eigendom of licentie bij AdministratieNL en worden beschermd door databankrecht, auteursrecht, merkenrecht en/of enig ander intellectueel eigendomsrecht. Het is de gebruiker van deze site niet toegestaan de inhoud van deze site te vermenigvuldigen, door te sturen, te verspreiden of tegen vergoeding beschikbaar te stellen aan derden, zonder de voorafgaande uitdrukkelijke, schriftelijke, toestemming van AdministratieNL.

Geen aansprakelijkheid

Iedere aansprakelijkheid voor eventuele schade ten gevolge van toegang tot en gebruik van deze site wordt door AdministratieNL uitdrukkelijk afgewezen. Tevens wordt geen garantie gegeven voor het foutloos en ononderbroken functioneren van deze site. Hoewel AdministratieNL zich tot het uiterste inspant om de inhoud van deze site zo actueel en volledig mogelijk te houden, kan zij geen enkele garantie bieden voor de nauwkeurigheid, geldigheid, volledigheid of actualiteit van de informatie die op deze site wordt gepubliceerd of waartoe via deze site toegang wordt geboden. AdministratieNL aanvaardt in dat verband geen enkele aansprakelijkheid.

100% online

Beste service

Wil jij ook je boekhouding online geregeld hebben? Via je persoonlijke dashboard heb je 24/7 toegang tot je administratie en cijfers. Wel zo handig!

Hebben we je overtuigd?

AdministratieNL is de meest gekozen boekhouder van Nederland. Betaalbaar en Betrouwbaar.

Scherp tarief? Waarom niet. Profiteer van onze scherpe tarieven.